Събиране на информация

Ние събираме информация от Вас в случаите, когато се регистрирате в нашия сайт, когато се вписвате в акаунта си, правите покупка, включвате се в конкурс и/или се отписвате. Събраната информация съдържа Вашето име, имейл адрес, телефонен номер и/или номер на кредитна карта.
Освен това, автоматично приемаме и записваме информация от Вашия компютър и браузър, включително вашия IP адрес, информация за Вашия софтуер и хардуер, както и коя страница сте поискали да се зареди.

Използване на информацията
Всяка информация, която събираме от Вас, може да бъде използвана с цел:

Поверителност при извършване на електронна търговия

Ние сме единствените собственици на информацията, събирана през този сайт. Личната Ви идентификационна информация няма да бъде продавана, обменяна, прехвърляна или предавана на която и да е друга компания, по каквато и да е причина, без Вашето изрично съгласие, освен в обичайните случаи, когато е нужно да се изпълни заявка и/или транзакция, например за изпращане на поръчка.

Разкриване пред трети страни

Ние не продаваме, търгуваме или трансферираме по друг начин Вашата лична идентификационна информация към външни страни. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт или ръководят нашия бизнес, при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна конфиденциалност.

Ние вярваме, че е необходимо да се споделя информация в случаите, в които трябва да се извърши разследване, да се предотврати или да се вземат мерки срещу незаконни действия, при предполагаеми опити за измама, в ситуации, включващи потенциална заплаха за физическата безопасност на което и да е лице, при нарушаване на нашите условия за ползване или в случаите, когато информацията е изискуема от закона.

Неличната информация от друга страна, може да бъде предоставяна на трети страни с цел маркетинг, реклама и друга употреба.

Защита на информацията

Ние прилагаме различни защитни мерки, за да бъде Вашата лична информация защитена. Използваме авангардни методи за криптиране, за да защитим важна потребителска информация, пренасяна онлайн. Защитаваме Вашата информация и офлайн. Само служители, които трябва да извършат специфично действие (например изготвяне на сметка или потребителска услуга) имат достъп до лична идентификационна информация.

Компютрите/сървърите, използвани за съхраняване на лична идентификационна информация, се държат в защитена среда.

Използваме ли бисквитки?

Да. Нашите бисквитки подобряват достъпа до нашия сайт и идентифицират редовните посетители. Освен това, нашите бисквитки подобряват преживяването на потребителите като проследяват и таргетират техните интереси. Използването на бисквитки обаче, по никакъв начин не е свързано с каквато и да е лична идентификационна информация на нашия сайт.

Отписване

Ние използваме имейл адреса, който ни предоставяте, за да Ви изпращаме информация и обновления, свързани с Вашата поръчка, по-рядко новости за нашата организация, информация, която е свързана с продуктите и т. н. Ако в който и да е момент решите, че искате да се отпишете от имейл-абонамента и не желаете да получавате повече имейли в бъдеще, моля следвайте подробните инструкции за отписване в края на всеки имейл.

Съгласие

Като използвате нашия сайт, Вие се съгласявате с нашата политика на поверителност.