Книжарница „Български композитор“ към Съюз на българските композитори отваря на 15.12.1961 г.
Предлагаме богат асортимент от звуконосители, ноти, партитури и музикална литература в областта на класическата, ортодоксалната, фолклорната, забавната и детската музика, множество книги и учебници на музикална тематика.
Основно място в книжарницата заема творчеството на българските композитори и музиковеди – от класиците до съвременните творци.


За СБК

Съюзът на българските композитори (СБК) е сдружение с нестопанска цел, чиито основи са положени през далечната 1933 г.

Председател на СБК от 2014 г. е Ценко Минкин.

Основни цели на СБК са „оказване на всестранно съдействие за развитие на музикалното творческо изкуство в България“, както и „популяризиране и пропагандиране в страната и по света на българското музикално творческо изкуство.“

В тази страница можете да се запознаете детайлно с историятаръководството, устава и условията за членство на СБК.

Тук ще намерите и подробна информация за обектите на СБК – концертна зала „Филип Кутев“, библиотека, книжарница „Български композитор“, студио и творчески бази.


Книжарница „Български композитор“ е открита на 15.12.1961 г. Днес тя е единственото място както в София, така и в България, запазила облика си от самото създаване.

Книжарницата предлага богат асортимент от звуконосители, ноти, партитури и музикална литература в областта на класическата, ортодоксалната, фолклорната, забавната и детската музика, множество книги и учебници на музикална тематика.

Основно място в книжарницата заема творчеството на българските композитори и музиковеди – от класиците до съвременните творци.

Книжарница „Български композитор“  е отворена от понеделник до петък от 09.30 до 18.00 ч., в събота от 10.00 до 14.00 ч.